» Tìm kiếm:

Crispin Beltran

Philippines Phat hien chat no o thu do Manila Philippines: Phát hiện chất nổ ở thủ đô Manila

Ngày 27/2, các binh sĩ Philippines đã phát hiện 5 thỏi thuốc nổ gần khu buôn bán "Market Market" ở quận tài chính Makati của thủ đô Manila...