» Tìm kiếm:

Communication Services Pte

Commserv nha phan phoi san pham cua Ericsson Commserv - nhà phân phối sản phẩm của Ericsson

Chiều qua, tại Hà Nội, tập đoàn Ericsson Enteprise AB chính thức công bố Công ty Communication Services Pte (hay Commserv) trở thành nhà..