Tu trai tim den trai tim Từ trái tim đến trái tim

Vừa thấy bóng dáng ông Dip.Ing. Claus Ruff - chủ tịch Hội Từ thiện các doanh nhân Đức (SWHH) - ngoài cổng, em Phạm Thị Kiều Trang (ấp Rạch..