» Tìm kiếm:

Chuyện Colin Powell

Chuyen Colin Powell bi sap bay chong o A Luoi Chuyện Colin Powell bị sập bẫy chông ở A Lưới

Ngày 23/7/1963, Tiểu đoàn trưởng Colin Powell bị sập bẫy chông, một cây chông đâm qua giày, xuyên từ gan bàn chân lên mu bàn chân...