» Tìm kiếm:

Chuyển Cam Ranh

Chuyen Cam Ranh thanh san bay quoc te Chuyển Cam Ranh thành sân bay quốc tế

Bí thư tỉnh ủy Khánh Hoà Nguyễn Văn Tự cho biết, Chính phủ vừa quyết định từ năm 2005, sẽ đưa sân bay Cam Ranh trở thành sân bay quốc tế,..