» Tìm kiếm:

Chu Văn Hùng

Ao thuat an chan von rung Ảo thuật ăn chặn vốn rừng

Dự án rừng phòng hộ tại huyện Tương Dương, Nghệ An (thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng của Chính phủ) bị ăn chặn hàng tỉ đồng trắng..