» Tìm kiếm:

Choummali Sayasone

Tang cuong su hop tac toan dien Viet Nam va Lao Tăng cường sự hợp tác toàn diện Việt Nam và Lào

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 10/10, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Ðảng ta đã tới thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu..

Tang cuong su hop tac toan dien Viet Nam va Lao Tăng cường sự hợp tác toàn diện Việt Nam và Lào

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummali Sayasone nhất trí tiếp tục tăng cường sự hợp tác toàn diện giữa Việt..