Phan Phuong Dong Sang tao la doc ban Phan Phương Đông: Sáng tạo là độc bản!

"Tuyên ngôn" này của nhà điêu khắc Phan Phương Đông hiện diện ở khắp nơi trong ""ngôi nhà độc bản" của vợ chồng anh (vợ là hoạ sĩ Chinh Lê,..