» Tìm kiếm:

Chiêu Fatality

Chieu Fatality trong Mortal Kombat Chiêu Fatality trong "Mortal Kombat"

Chiêu kết liễu đối phương (Fatality) trong trò Mortal Kombat Deadly Alliance (MKDA) có đồ họa sống động, ý tưởng độc đáo nhưng khá bạo lực..