» Tìm kiếm:

Cherie Booth Blair

Mot nha tinh bao vi dai chua duoc cong nhan Một nhà tình báo vĩ đại chưa được công nhận

Đệ nhất phu nhân nước Anh, bà Cherie Booth Blair, với tư cách là một luật sư được ủy quyền, đang đấu tranh đòi cơ quan tình báo nước này..