» Tìm kiếm:

Chủ nghĩa Mác-Lênin

Cach mang thang Muoi Nga Thang loi cua chu nghia Mac Lenin trong hien thuc Cách mạng tháng Mười Nga - Thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin trong hiện thực

Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã mở ra một thời đại mới, thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới. Cuộc cách mạng..

La phieu cua Bac Ho Lá phiếu của Bác Hồ

TP - Sách “Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử”, tập 10, do Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh biên soạn, Nhà xuất..

Biet tim noi dau Biết tìm nơi đâu?

Trong một thời gian khá dài, tôi đã cặm cụi đi tìm một số cuốn sách về chủ nghĩa Mác-Lênin (sách kinh điển). Tôi nhớ hồi ấy (năm 1998) tôi..

Tieu su Chu tich Ho Chi Minh Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một..