» Tìm kiếm:

Chợ Việt

Cho Viet tai Nga truoc gio G Chợ Việt tại Nga trước giờ “G"

Từ hôm nay, 15/1/2007, Chính phủ Nga quyết định giảm 40% số người nước ngoài bán lẻ tại các chợ Nga và sau 1/4 đến hết năm 2007 không cho..

Cho Viet tai Nga truoc gio G Chợ Việt tại Nga trước giờ G

Từ hôm nay, Chính phủ Nga quyết định giảm 40% số người nước ngoài bán lẻ tại các chợ Nga và sau 1/4 đến hết năm 2007 không cho phép tất cả..

Cho Viet noi xu nguoi Chợ Việt nơi xứ người

Ranh giới giữa Lào Cai (Việt Nam) và Hà Khẩu (Trung Quốc) là con sông Nậm Thi. Con sông hiền hòa nhỏ bé này là con đường “xuất ngoại..