» Tìm kiếm:

Chị Quạ

Ngu ngon 2006 Ngụ ngôn 2006

Quạ đứng trên cành cây, miệng ngậm miếng pho-mát mang nhãn hiệu Dự án. Cáo đi ngang qua, thấy thế dừng lại nói: - Chị Quạ ơi, chị thật là..