tin anh 15.1 tin ảnh 15.1

Do thời tiết không thuận lợi, gần 600 gốc mai chuẩn bị bán Tết của ông Hai Sang (chủ Vườn kiểng Chí Liên, TP Cần Thơ - ảnh) đã nở sớm gần..