Nhung ngoi nha co Hoi An Bao gio duoc cuu Những ngôi nhà cổ Hội An: Bao giờ được cứu?

Trải qua quá trình hàng trăm năm, do nhiều nguyên nhân, hầu hết nhà cổ Hội An vốn làm bằng vật liệu gỗ đều đang trong tình trạng hư hỏng..