Roi Cha Vum song doi du muc Rời Chà Vum sống đời du mục

Chà Vum nằm cách thị xã Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) khoảng 15km về hướng tây - bắc, được xem là “đại bản doanh” của vùng kinh tế..

Ve mien gio cat Về miền gió cát

Cuộc sống lang bạt rày đây mai đó theo bước chân của những đàn gia súc giữa những hoang mạc mênh mông đầy nắng gió với lắm câu chuyện ly..