» Tìm kiếm:

Cecile Cassard

Sau nha lam phim tre sau cach nhin tre "Sáu nhà làm phim trẻ, sáu cách nhìn trẻ"

Trung tâm văn hóa Pháp mở đầu năm mới 2004 với một chương trình phim khá ấn tượng có tên "Sáu nhà làm phim trẻ, sáu cách nhìn trẻ" được..