» Tìm kiếm:

Carolyn Benigno

FAO Benh lon tai xanh khong lay sang nguoi FAO: Bệnh lợn “tai xanh” không lây sang người

Đây là tuyên bố của nhóm chuyên gia thuộc Trung tâm Quản lý khủng hoảng (CMC) của tổ chức Lương Nông của Liên hiệp quốc (FAO) đang làm việc..