May hien thi toc do CPU thap hon thuc te 2 Máy hiển thị tốc độ CPU thấp hơn thực tế (2)

Tôi đang sử dụng laptop Compaq Presario 700/720AP - CPU AMD1.1GHz va Windows XP. Khi click chuột phải vào My Computer -->System..