» Tìm kiếm:

CPTVXDTL II

Cong trinh ho chua nuoc Nui Nhan Ba Ria Vung Tau Lang phi bac ti ai chiu trach nhiem Công trình hồ chứa nước Núi Nhan (Bà Rịa - Vũng Tàu): Lãng phí bạc tỉ, ai chịu trách nhiệm?

Công trình hồ chứa nước Núi Nhan (thị trấn Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) được xây dựng từ cuối năm 2002, với tổng vốn đầu tư hơn..