» Tìm kiếm:

COEX LCD TV

COEX LCD TV Tich hop dau thu so hien thi tieng Viet va ket hop voi Game COEX LCD TV: Tích hợp đầu thu số, hiển thị tiếng Việt và kết hợp với Game

IDTV là loại TV tích hợp sẵn đầu thu truyền hình số (Integrated Digital TV), với LCD TV hai hộp kênh này người sử dụng không cần hộp..

LCDTV tich hop truyen hinh ky thuat so Digital LCDTV LCDTV tích hợp truyền hình kỹ thuật số (Digital LCDTV)

COEX LCD TV 20/32/42" tích hợp thiết bị truyền hình số mang tên Integrated Digital TV (gọi tắt là IDTV) điều mà Các TV mỏng (LCD và plasma)..