» Tìm kiếm:

Cụ Melvena Cooke

Cuop ngan hang bang sung do choi Cướp ngân hàng bằng súng... đồ chơi

Cụ Melvena Cooke, 79 tuổi, mặc áo choàng màu nâu, đeo kính râm, đầu đội nón lưỡi trai, tay lăm lăm khẩu súng... đồ chơi xông vào một ngân..