Nhung thuoc phim ghi bang mau Những thước phim ghi bằng máu…

Trong tập 3 của bộ phim tư liệu Những hình ảnh chưa được công bố về chiến tranh Việt Nam, tác giả bộ phim đã công bố một chi tiết lạ:..