Dai lao Hoa thuong thien su Suvannathera Thach Som vien tich Đại lão Hòa thượng thiền sư Suvannathera Thạch Som viên tịch

Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa thượng thiền sư Suvannathera Thạch Som, nguyên Phó chủ tịch Ủy..

Hoa trai ngon Cau Ke Hoa trái ngon Cầu Kè

Huyện Cầu Kè (Trà Vinh) một vùng cây trái tốt tươi, đặc biệt có những trái cây như dừa sáp, chuối tá quạ, trái quách… những món ngon đặc..