» Tìm kiếm:

Công Tôn Nữ Diệu Phẩm

NSND Pham Thi Thanh xem san khau la thanh duong NSND Phạm Thị Thành xem sân khấu là thánh đường

Có lẽ, phụ mẫu của NSND Phạm Thị Thành là Ngự tiền Đổng lý văn phòng Phạm Khắc Hoè và Công Tôn Nữ Diệu Phẩm, cháu nội vua Minh Mạng, không..