» Tìm kiếm:

Công Đoàn Việt Nam

Cu nhan xa hoi hoc chua du do nhay cam xa hoi Cử nhân xã hội học chưa đủ độ nhạy cảm xã hội !

Theo PGS.TS Nguyễn An Lịch, Trưởng khoa Xã hội học (XHH)trường Đại học Công Đoàn Việt Nam: "Chúng ta hiện có 5 khoa XHH thuộc hệ thống các..