» Tìm kiếm:

Cô Hoàng Thị Mai Lê

Ha bac luong co giao phat hoc tro ngam gie Hạ bậc lương cô giáo phạt học trò ngậm giẻ

Cô Hoàng Thị Mai Lê, giáo viên Trường tiểu học Trường Sơn II (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) vừa bị kỷ luật hạ ngạch lương từ bậc đại học xuống..

Ha bac luong co giao phat hoc tro ngam gie Hạ bậc lương cô giáo phạt học trò ngậm giẻ

Cô Hoàng Thị Mai Lê, giáo viên Trường tiểu học Trường Sơn II (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) vừa bị kỷ luật hạ ngạch lương từ bậc đại học xuống..