» Tìm kiếm:

Cô Đoan Trang

Quan ngheo lam viec kho Quận nghèo làm việc khó

Cô Đoan Trang, phụ trách hướng nghiệp Trường THCS Lê Lợi (Q.Tân Phú), kể: “Nhiều năm làm công việc hướng nghiệp cho HS, chúng tôi thấy..