Cup dien ngay 16 6 2005 Cúp điện ngày 16/6/2005

Tại TP Hồ Chí Minh: H.Bình Chánh:Cầu Đúc 2, Bình Hưng 5, Bình Hưng 2/2, Tân Kiên 5, Bến Lội 5, Tư Chúc 1, Tư Chúc 2: xã Tân Kiên, Vĩnh Lộc..

Un tac roi loan giao thong Vi sao Ùn tắc, rối loạn giao thông: Vì sao?

Đến nay, ở nội thành TP.HCM chưa có giao lộ nào được xây dựng cầu vượt hoặc hầm chui (còn gọi là nút giao thông khác mức). Do đó, tình..

TP Ho Chi Minh Nam 2004 xoa 20 va giam 14 diem ngap TP Hồ Chí Minh: Năm 2004, xoá 20 và giảm 14 điểm ngập

Sở Giao thông Công chánh thành phố cho biết: Năm 2004, dự kiến sẽ xoá ngập 20 điểm và giảm ngập 14 điểm. Các điểm sẽ tập trung giải quyết..

Cup Dien Nuoc Cúp Điện - Nước

Thứ năm 10/6/2004 H.Bình Chánh: Cầu Đập: xã Tân Kiên (6g-17g). Q.6: Bà Ký 5, Giếng Cây Gõ 2, Giếng Cây Gõ 2/1: phường 9 (7g-17g). H.Bình..