» Tìm kiếm:

Bugun Liocichla

Phat hien loai chim quy hiem moi o An Do Phát hiện loài chim quý hiếm mới ở Ấn Độ

Một loài chim mới quý hiếm vừa được phát hiện ở đông bắc Ấn Độ. Theo tạp chí chuyên nghiên cứu về chim Indian Birds, loài chim này được đặt..

Phat hien loai chim moi o An Do Phát hiện loài chim mới ở Ấn Độ

Một loài chim mới vừa được công nhận tại vùng đông bắc Ấn Độ, có tên gọi Bugun Liocichla, với 14 cá thể còn sống sót.