» Tìm kiếm:

Brendan Frye

HB0 1610 Brick HB0 16/10: Brick

Brendan Frye là một học sinh trung học cô đơn rất thông minh và thường thích ẩn mình trong đám đông. Một ngày kia, cậu nhận được cú điện..