» Tìm kiếm:

Biển Tiên Đồng

Ho nuoc man duy nhat trong cac cong vien nuoc VN Hồ nước mặn duy nhất trong các công viên nước VN

Khánh thành ngày 10/2/2002 sau hai năm khởi công với tổng vốn đầu tư là 60 tỷ đồng, Biển Tiên Đồng, nằm trong Công viên Du lịch Văn hóa..