» Tìm kiếm:

Beijing Organizing Committee

Hon 7 trieu ve xem The van hoi Bac Kinh 2008 se duoc ban cho khan gia Hơn 7 triệu vé xem Thế vận hội Bắc Kinh 2008 sẽ được bán cho khán giả

Ủy ban Tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh 2008 (Beijing Organizing Committee for the Olympic Games - BOCOG) cho biết sẽ có hơn 7 triệu vé xem các..