Basel II se lam kho dong von vao Viet Nam Basel II sẽ "làm khó" dòng vốn vào Việt Nam

Hiệp định Basel II với việc áp dụng những hoạt động quản lý rủi ro mạnh mẽ hơn sẽ khiến nhiều ngân hàng quốc tế e ngại hơn khi cho các nước..