» Tìm kiếm:

Barbara Morgan

My Phi thuyen con thoi Endeavour da roi be phong Mỹ: Phi thuyền con thoi Endeavour đã rời bệ phóng

5 giờ 36 phút sáng nay 9.8 (giờ Việt Nam), tàu con thoi Endeavour đã được phóng lên quỹ đạo từ sân bay vũ trụ ở Canaveral, bang Florida...