» Tìm kiếm:

Bache Palanh

Quang Nam Xuat 50 tan gao du tru de cuu tro nguoi dan tai dinh cu Quảng Nam: Xuất 50 tấn gạo dự trữ để cứu trợ người dân tái định cư

Sáng ngày 4.7, ông Đinh Thái Long - Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, Quảng Nam cho biết: khoảng 200 hộ dân (trong tổng số 227 hộ dân) ở 2..