Tieu pham vui Dam di Tiểu phẩm vui: Đâm đi

Người ta quy định "kí hiệu" của đàn ông là "khiên giáo", vì đàn ông thường dùng giáo để đâm khi đi săn, nhưng với vợ thì phải dùng "vũ khí"..

Banh Bảnh

Trong xóm tôi đột nhiên có thằng cha Bảnh không biết từ đâu lù lù dọn về ở. Từ ngày có chả, mấy bà tha hồ chì chiết các ông chồng xưa nay..