Don hoang hon tren dinh Ba Kheng Đón hoàng hôn trên đỉnh Ba Kheng

Tôi cùng đoàn người thi nhau tụt xuống khỏi đền Angkor Wat và phóng nhanh về phía núi Ba Kheng. Tuy là phóng nhanh với tất cả khả năng mình..

Tren dinh nui thieng Trên đỉnh núi thiêng

Từ đỉnh núi này đã ra đời tuyên ngôn độc lập của vương quốc Khơme. Người ta đã mất hơn 100 năm để biến một dòng suối thành bức tranh tượng..