» Tìm kiếm:

BS Vũ Tam Tĩnh

18 nam sau ca mo Viet Duc 18 năm sau ca mổ Việt - Đức

Tại BV Từ Dũ (TP.HCM) sáng 2-10 đã có buổi hội ngộ cảm động của gần 70 GS-BS tham gia cuộc mổ tách Việt - Đức 18 năm trước (4-10-1988 -..