» Tìm kiếm:

BS Nguyễn Đại Phong

Yeu cau boi thuong 10 trieu dong Yêu cầu bồi thường 10 triệu đồng

Trong vụ bệnh nhân vỡ hàm, mổ tay, ai đó đã kẹp nhầm phim chụp cẳng tay phải bị gãy xương của một phụ nữ tên Thời vào hồ sơ của BN Thới vì..