» Tìm kiếm:

BS Lê Thị Thanh Bình

BS Le Thi Thanh Binh Mong uoc tuyen y te co so duoc tang cuong BS Lê Thị Thanh Bình: Mong ước tuyến y tế cơ sở được tăng cường

Phó khoa ngoại - sản Bệnh viện huyện Thanh Sơn, Phú Thọ. Mặc dù ở tuyến huyện nhưng bác sĩ Bình đã có trên 800 ca mổ sản an toàn, giành lại..