» Tìm kiếm:

BCHTW Đảng Cộng

Tin anh Tong Bi thu Nong Duc Manh tham Trung Quoc Tin ảnh : Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm Trung Quốc

Ngày 24-8-2006, tại Bắc Kinh, đồng chí Hồ Cẩm Đào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa, chào tạm biệt đồng chí Nông Đức Mạnh Tổng Bí..