» Tìm kiếm:

Bộ Trưởng Quốc Phòng Afghanistan

Bo Truong Bo Quoc Phong Afghanistan thoat hiem trong vu muu sat tai Kabul Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng Afghanistan thoát hiểm trong vụ mưu sát tại Kabul

Bộ Trưởng Quốc Phòng Afghanistan, ông Abdul Rahim Wardak, đã thoát hiểm trong một âm mưu ám sát tại Kabul.