» Tìm kiếm:

Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng

Thanh lap Ban Chi dao ve Quy hoach dien VI Thành lập Ban Chỉ đạo về Quy hoạch điện VI

Ngày 24/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VI. Phó Thủ tướng Chính phủ..