» Tìm kiếm:

Bệnh Wilkie

Benh Wilkie o tre Bệnh Wilkie ở trẻ

Trẻ ăn vào cứ bị đau bụng vùng thượng vị, nôn ói... Nằm sấp, nằm nghiêng, nằm co đầu gối thì đỡ đau, nhưng nằm ngửa là đau chịu không..