» Tìm kiếm:

Bế Thị Đạt

Dat vong tranh thai khong gay ung thu Đặt vòng tránh thai không gây ung thư

TPCN - Hỏi: Em định đặt vòng tránh thai sau khi có hai con. Chồng em không cho vì có người bảo với anh ấy rằng đặt vòng có thể gây ung thư..