» Tìm kiếm:

Bắc Phước

Trong tranh con chu sang song Tròng trành con chữ sang sông

Trên chiếc đò nhỏ chật kín học sinh, những em lớn tỏ ra bình thường và cứ lắc người theo nhịp của con thuyền; còn những em nhỏ hơn thì một..

Co ao phao sao khong mac Có áo phao sao không mặc?

Đi đò ngang qua đoạn sông Thạch Hãn để đến Bắc Phước (xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, Quảng Trị), tôi thấy có nhiều áo phao còn rất mới..