» Tìm kiếm:

Bảo Lạc

Cuop xe cua con chem trong thuong bo Cướp xe của con, chém trọng thương bố

Đến nhận lại tài sản con trai bị cướp khi họ quay về huyện Bảo Lâm thì lại bị chính 2 tên cướp xe máy đó chặn đường chém trọng thương.