» Tìm kiếm:

Bạn Nguyễn Quý Hòa

Nhung tinh thanh moi cua nuoc ta Những tỉnh, thành mới của nước ta

Bạn Nguyễn Quý Hòa - sinh viên Đại học KHXH - NV TP Hồ Chí Minh có thư hỏi: Em là sinh viên khoa Địa lý, nghe nói đầu năm 2004, nước ta có..