» Tìm kiếm:

Bạn Diễm Ngọc

Tuong lai phai do chinh minh tao ra Tương lai phải do chính mình tạo ra

Không còn yêu chồng, vừa gặp được người đàn ông "đánh thức trái tim" mình, nhưng lại sợ phá vỡ gia đình thì sẽ mang tội với con. Bạn Diễm..